Ph.D. OLTSEN GRIPSHI

HISTORIAE NOVELËS GRAFIKE SHQIPTARE

LITERATURA

 1. Andoni, B. (2017). Historia e Shqipërisë përmes karikaturës, Botimet Poeteka, Tiranë.
 2. Czekalski, T. (2013). The Shining Beacon of Europe: The Albanian State and Society in the Period of Communist Dictatorship 1944-1992, botuar nga Jagiellonian University Press – Faculty of History, Krakov, Poloni, f. 47.
 3. De Saussure, F. (1967). Corso di linguistica generale, Laterza Editore, Bari, f. 25.
 4. Dimo, H. (2018). Rikthimi i Skenderman, Novelat Grafike Shqiptare, Edicioni 4, Botim i Ministrisë së Kulturës, Tiranë, f. 74-77.
 5. Golemi, B. (2020). Princesha Argjiro, Novelat Grafike Shqiptare, Edicioni 5, Botim i Ministrisë së Kulturës, Tiranë, f. 184-187.
 6. Hoxha, Ç. (2017). Marrëdhëniet e besimeve fetare me shtetin komunist në Shqipëri krahasuar me regjimet e vendeve komuniste të Evropës Lindore, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, f. 161.
 7. http://gazetashqiptare.al/2017/12/26/foshnje-ne-duart-e-europes-historia-e-  shqiperise-permes-karikatures/
 8. https://shqiptarja.com/lajm/relacioni-i-1967-si-shkaterroi-regjimi-br-200-  kisha-e-xhami-monument-kulture
 9. Krasniqi, A. (2012). “Imazhi i fundit” i Kosovës ringjallet me stripin e Jakupit, Koha Ditore, rubrika kulturë, Prishtinë, f. 5.
 10. Krieger, M. (1991). Ekphrasis. The Illusion of Natural Sign, Baltimore-London, The Johns Hopkins UP, f. 50.
 11. Molla Nasreddin, (2011), ribotim, Christoph Keller Editions, New York, f 41.
 12. Qazimi, A. (2012). Procesi i asgjesimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë, f. 111-113.
 13. Sartre, J. P. (1948). Immagine e coscienza, Einaudi, Torino, f. 10.
 14. Sunduri,  G.  (2018).  Hakmarrja  e  magjistarit,  Novelat  Grafike  Shqiptare, Edicioni 4, Botim i Ministrisë së Kulturës, Tiranë, f. 56-61.
 15. T. Todolphe, (1992).  Histoire de Monsieur Jabot, Éditions Slatkine, Genève, f. 4.
 16. Topi, I. (2021). Beteja e ashpër, Novelat Grafike Shqiptare, Edicioni 6, Botim i Ministrisë së Kulturës, Tiranë, f. 152.
 17. Zaplluzha, R. (2015). Nikë Peta, Novelat Grafike Shqiptare, Edicioni 2, Botim i Ministrisë së Kulturës, Tiranë, f. 112-115.
Përfundime
Fjaloth